WIERSZE Z PODKARPACIA. Józef Jeżowski
   
 
  DO MOJEJ SIOSTRY
zdjęcie szkoły

Moja siostra Emilia z Panem Błaszkiewiczem, wówczas kierownikiem szkoły w Husowie

DO MOJEJ SIOSTRY

Dziękuję Ci siostro moja
Za Twe serce pełne troski
Gdy w rodzinnym naszym domu
  Przebywałem pośród wioski

Ty z trojga rodzeństwa mego
Byłaś dla mnie tą osobą
Którą mile wciąż wspominam
  I te lata razem z Tobą

Za twą troskę i starania
Dobroć serca, przywiązanie
Tymi słowy choć z daleka
Składam Ci podziękowanie

Przyjmij zatem słów wiązankę
Którą ślę po wielu latach
Niech przynajmniej taka bedzie
Za Twą dobroć, ma zapłata

J. Józef. 8. 06. 2009